วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

แข่งขันฟุตบอลในงานเกษียณอาจารย์โยธิน (2)

แข่งฟุตบอลงานเกษียณ
อาจารย์โยธิน  นิยมทอง
ระหว่างทีมศิษย์เก่าพลศึกษา วค.สุรินทร์ - อาจารย์ราชภัฏสุรินทร์
6 กันยายน 2556
ศิษย์เก่า 3 - 6 อาจารย์ราชภัฏ